Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Canon Imagepress C1Plus

Instrukcja obsługi Canon Imagepress C1Plus jest przeznaczona do ułatwienia operacji i konserwacji tej drukarki. Zawiera wszystkie niezbędne informacje, które należy przestrzegać podczas używania drukarki. Instrukcja bezpieczeństwa Canon Imagepress C1Plus zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania drukarki, w tym informacje na temat wybuchów, pożarów, uszkodzeń i innych niebezpieczeństw. Książka ta ma na celu pomoc użytkownikom w zapoznaniu się z bezpiecznymi procedurami użytkowania i konserwacji drukarki. Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy zapoznali się z zaleceniami zawartymi w instrukcji, aby uniknąć potencjalnych obrażeń lub uszkodzeń.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Canon Imagepress C1Plus

Należy przeczytać te instrukcje, aby poprawnie użytkować urządzenie.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, by zapobiec szkodom lub obrażeniom ciała operatora produktu oraz innych osób.

OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

 • Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

  Pasek owinięty wokół ludzkiej szyi osoby może spowodować uduszenie.

  Połknięcie części lub dostarczonych elementów aparatów albo akcesoriów stwarza niebezpieczeństwo. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej.

  Połknięcie akumulatora stanowi zagrożenie.

 • Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w niniejszej instrukcji obsługi.
 • Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
 • Nie narażać urządzenia na silne uderzenia i drgania.
 • Nie dotykać odsłoniętych części wewnętrznych.
 • Zaprzestać używania produktu w przypadku nietypowych okoliczności, takich jak obecność dymu lub dziwny zapach.
 • Do czyszczenia produktu nie używać rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna czy rozcieńczalnik.
 • Nie narażać produktu na zamoczenie. Nie wkładać ciał obcych ani nie wlewać płynów do produktu.
 • Nie korzystać z produktu w miejscach, w których mogą występować łatwopalne gazy.

  Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.

  Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu/kamery z zamocowanym obiektywem bez założonego dekla na obiektyw w miejscu bezpośrednio oświetlonym światłem słonecznym,

  ponieważ mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić do pożaru.

  Nie należy dotykać produktu podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.

  Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

  Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania dostępnych na rynku baterii lub dostarczonych akumulatorów.

 • Baterii/akumulatorów używać jedynie z produktem, do którego zostały przeznaczone.
 • Nie ogrzewać baterii/akumulatorów ani nie wystawiać ich na działanie ognia.
 • Nie ładować baterii/akumulatorów przy pomocy nieautoryzowanych ładowarek.
 • Nie odsłaniać zacisków, narażając je na zabrudzenie lub kontakt z metalowymi szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
 • Nie używać baterii/akumulatorów, z których stwierdzono wyciek.
 • Pozbywając się baterii/akumulatorów należy zaizolować styki elektryczne taśmą lub w inny sposób.

Jeśli bateria/akumulator ma wyciek i materiał zetknie się ze skórą lub ubraniami, należy dokładnie przemyć ten obszar pod bieżącą wodą. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie przemyć dużymi ilościami czystej bieżącej wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania ładowarek oraz zasilaczy.

 • Należy okresowo usuwać gromadzący się na wtyczce zasilającej i gnieździe elektrycznym kurz za pomocą mokrej szmatki.
 • Nie podłączać ani nie odłączać produktu mokrymi rękami.
 • Nie należy używać produktu, jeśli wtyczka zasilająca nie jest całkowicie włożona do gniazda elektrycznego.
 • Nie odsłaniać wtyczki zasilającej, narażając ją na zabrudzenie lub kontakt z metalowymi szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
 • Nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.
 • Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia, złamania ani modyfikacji przewodu zasilającego.
 • Nie owijać produktu w tkaniny ani inne materiały w trakcie lub zaraz po zakończeniu użytkowania, gdy jest on jeszcze ciepły.
 • Nie odłączać produktu, ciągnąc za kabel zasilający.
 • Nie pozostawiać produktu podłączonego do źródła zasilania przez dłuższy czas.
 • Nie ładować baterii/akumulatorów w temperaturze poza zakresem 5–40°C.

  Nie należy narażać tego samego obszaru skóry na dłuższy kontakt z produktem, gdy jest on używany.

  Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia rozgrzanego, dłuższy kontakt może prowadzić do oparzeń niskotemperaturowych objawiających się zaczerwienieniem bądź pęcherzami. W przypadku korzystania z aparatu w gorących miejscach lub używania go przez osoby z problemami z krążeniem lub nadwrażliwością skóry zalecane jest używanie statywu bądź podobnego akcesorium.

  Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyłączenia urządzenia w miejscach, gdzie jego użytkowanie jest zabronione.

  W przeciwnym wypadku może to spowodować nieprawidłowe działanie innych urządzeń ze względu na efekt fal elektromagnetycznych, a nawet – wypadki.

  PRZESTROGA:

  Należy stosować się do poniższych przestróg. Nieprzestrzeganie ich może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

  Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w pobliżu oczu.

  Może to spowodować uraz oczu.

  Nie należy patrzyć na ekran ani spoglądać przez wizjer przez dłuższy czas.

  Może to wywołać objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i przez chwilę odpocząć.

  Wyzwalanie lampy błyskowej wiąże się z emisją wysokiej temperatury. Palce i inne części ciała oraz obiekty trzymać z daleka od lampy błyskowej podczas robienia zdjęć.

  W przeciwnym wypadku może to spowodować oparzenia lub wadliwe działanie lampy błyskowej.

  Nie należy pozostawiać produktu narażonego na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.

  Mogłoby to spowodować nadmierne rozgrzanie/ochłodzenie produktu i poparzenie w przypadku jego dotknięcia.

 • Pasek jest przeznaczony wyłącznie do zakładania na ciało. Wieszanie na haczyku lub innym przedmiocie paska z dowolnym przypiętym do niego produktem może spowodować uszkodzenie produktu. Ponadto nie należy narażać produktu na wstrząsy i silne uderzenia.
 • Nie stosować silnego nacisku na obiektyw ani nie dopuszczać do uderzeń.

  Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.

 • Produkt należy montować wyłącznie na odpowiednio mocnych statywach.
 • Nie przenosić produktu umieszczonego na statywie,

  ponieważ może to spowodować obrażenia lub doprowadzić do wypadku.

  Nie dotykać żadnych części wewnątrz produktu.

  Może to spowodować uszkodzenie ciała.

 • W przypadku wystąpienia nieprawidłowej reakcji lub podrażnienia skóry w trakcie lub po zakończeniu użytkowania produktu, zaprzestać używania go i uzyskać poradę/opiekę lekarską.
 • Nie dotykaj komory ekranu (A), ponieważ jej temperatura może wzrosnąć na skutek wielokrotnych serii zdjęć przez dłuższy czas lub nagrywania filmu. Może to spowodować oparzenia. canon/pl/C004/manual/html/screens/UG-00_i0300. png" alt=""/>

  Zaawansowana instrukcja obsługi

  Niniejsza instrukcje zakładają, że korzystasz z EOS R5, na którym zainstalowano wersję firmware 1. 6. 0 lub nowszą.

  Poniżej omówiono metodę wyświetlania i procedurę zapisywania instrukcji obsługi oprogramowania (pliki PDF) w komputerze.

  UWAGA

  • W tym punkcie przykładowa procedura jest wykonywana w systemie Windows 7. Elementy menu, wyświetlane ekrany i czynności mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze.
  • Projekt widoczny na płycie CD-ROM zależy od używanego modelu aparatu.
  • Również nazwy oprogramowania i plików mogą zależeć od używanego modelu.

  Aby wyświetlić instrukcje obsługi oprogramowania, należy skopiować je do komputera z płyty [Software INSTRUCTION MANUAL] dołączonej do aparatu.

  1. Włóż płytę [Software INSTRUCTION MANUAL] do komputera.

  2. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM.

  • Kliknij opcję [Open folder to view files] (Otwórz folder, aby wyświetlić pliki) w menu [AutoPlay] (Autoodtwarzanie) lub dwukrotnie kliknij ikonę wyświetloną w folderze [(My) Computer] ((Mój) komputer).

  3. Kliknij prawym przyciskiem preferowany język i wybierz opcję [Copy] (Kopiuj). pl/media/G0152451_tcm125-1201062. pl/media/G0152452_tcm125-1201063. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  Pliki PDF z instrukcjami obsługi wymienione poniżej zostaną skopiowane do komputera.
  OprogramowanieWindowsMacintosh
  EOS UtilityEUx. xW_E_xxEUx. xM_E_xx
  Digital Photo ProfessionalDPPx. xW_E_xxDPPx. xM_E_xx
  ImageBrowser EXIBXx. x_E_xx
  Picture Style EditorPSEx. xW_E_xxPSEx. xM_E_xx
  Map UtilityMUx. x_E_xx

  * Dostępność plików zależy od oprogramowania dołączonego do aparatu.

  4. Kliknij prawym przyciskiem pulpit lub folder, aby wybrać opcję [Paste] (Wklej). pl/media/G0152453_tcm125-1201064. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  5. Dwukrotnie kliknij plik w skopiowanym folderze, aby go otworzyć. pl/media/G0152455_tcm125-1201065. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  INFORMACJE POMOCNICZE

  • Do wyświetlania plików wymagany jest program Adobe Reader (zalecana jest najnowsza wersja).
  • Program Adobe Reader można bezpłatnie pobrać z Internetu.
  • Instrukcje obsługi oprogramowania także można pobrać ze strony internetowej Canon. Więcej informacji o sposobie pobierania można znaleźć po kliknięciu odpowiedniego łącza umożliwiającego pobieranie plików.
  • Instrukcja obsługi programu Image Browser EX znajduje się na płycie CD-ROM. Aby uzyskać bardziej szczegółową instrukcję obsługi programu Image Browser EX, zaznacz opcję [Image Browser EX Guide] (Instrukcja obsługi programu Image Browser EX) w aplikacji po przeprowadzeniu automatycznej aktualizacji oprogramowania.

  Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Canon Imagepress C1Plus

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Canon Imagepress C1Plus

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Canon Imagepress C1Plus